Maak Uwe weldaân wonderbaar / C. van Rijswijk

In deze verhalenbundel vertelt de auteur over de (kerk)geschiedenis.
Het gaat over de ondergang van de Titanic, het schip dat niet zou vergaan of zinken.
We lezen over bekende personen als William Guthrie en Ulrich Zwingli, de Zwitserse kerkhervormer.
Verder worden er minder bekende personen beschreven, zoals het weesmeisje Sara en de Godvrezende weduwe Fincke.

Uit deze vertellingen blijkt duidelijk wat we lezen in Psalm 17 vers 4:
Maak Uwe weldaân wonderbaar,
Gij, die Uw kind’ren wilt behoeden
Voor ’s vijands macht en vreeslijk woeden,
En hen beschermt in ’t grootst gevaar.

Leeftijd: vanaf 8 jaar

ISBN: 9789463702553