In de voorhoede / C. van Rijswijk

Leven en werk van Marnix van St. Aldegonde.

Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde (1540-1598), ging met zijn broer over tot de hervorming. Daardoor raakte de zeer bemiddelde man om Christus’ wil al zijn bezittingen kwijt!
Hij studeerde bij Calvijn, woonde o.a. in Breda en had daar omgang met verschillende hagenprekers, zoals dominee Junius. Hij behoorde tot de eerste strijders voor de vrijheid van ons land tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Vooral is Marnix bekend geworden als raadsman van Willem van Oranje. Wat een levensgevaarlijke opdrachten en verre reizen heeft Allegunde, zoals Oranje hem noemde, uitgevoerd!
Ontroerend zijn de woorden van de prins: ‘Allegunde, laten de mensen maar over ons heen lopen. Als wij Gods kerk maar mogen dienen.’

Leeftijd: 10-14 jaar

ISBN: 9789055518425