Binnenste-buiten / Nathalie de Heer

In dit Bijbels dagboek spoort de auteur kinderen aan om hun blik gericht te houden op Jezus. Hij kent ons door en door.
Door in de Bijbel te lezen en naar Gods stem te luisteren leren we niet alleen onszelf, maar juist ook Hem kennen.

Praktisch dagboek vol met opdrachten, tips en vrolijke voorbeelden om kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar te leren naar zichzelf te kijken en aan de slag te gaan met datgene wat ze hebben geleerd.
ISBN 9789033835544

Inkijkexemplaar