Lot in het ziekenhuis / C. van den End

de kerk is uit.
lot en noa doen een spel.
ze sprin-gen van het muurtje.
om de beurt.
lot springt …
maar dan gaat het fout.
er knakt iets in haar voet.
au, wat doet dat zeer.
lot moet bij-na hui-len.
hoe zal dat af-lo-pen?

AVI M3

ISBN: 9789463702485