God is altijd bij mij / Pieter Both

Dit dagboekje (150 dagen) is voor kinderen van ongeveer 6 tot 8 jaar. Het gewone alledaagse leven wordt elke keer verbonden met een Bijbelgedeelte of een geloofsthema. Bij elke dag staat een vraag waarmee ouders of andere opvoeders een gesprekje kunnen aangaan met het kind.
Heel geschikt om elke avond uit voor te lezen of te gebruiken aan tafel. De opzet van dit dagboekje is uniek: het gaat niet uit van de voor veel kinderen bekende Bijbelverhalen, maar is juist geschreven vanuit vragen van kinderen en geloofsthema’s.

ISBN 9789033835919
Inkijkexemplaar