Bijbelse liederen voor jonge kinderen / A.C. Jacobsen-Bosma

Zingen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit boekje bevat een selectie van Bijbelse liederen die geschikt zijn om jonge kinderen aan te leren. Omdat bij ieder lied een herkenbare kleurenillustratie op de pagina staat, kan het kind het te zingen lied zelf uitkiezen. De liederen zijn voorzien van muzieknotatie.

Inhoud:
Waar komt alles om ons heen vandaan?
God, Die alles maakte
De eerste mensen in de hof van Eden
Het water steeg wel hoog
Abraham, Abraham
Jozef zoekt zijn grote broers
De priester Zacharias
In Bethlehems stal
Jezus wandelt door de straten
De herder heeft zich niet vergist
Eenmaal mochten kind’ren
Daar juicht een toon
De Heer’ is waarlijk opgestaan
Elf mannen staan bijeen
Tekenen van vuur en wind
Heer’ ik hoor van rijke zegen
Dank U voor deze nieuwe morgen
Hoger dan de blauwe luchten
Elke dag aan ons gegeven
Ik ga slapen, ik ben moe
Trouwe God, ik dank U blij
Heer’, al ben ik nog maar klein
Verjaardag is een fijne dag
Neem mijn leven, laat het, Heer

 

Inkijkexemplaar

ISBN: 9789402907308